Пн - Пт 09:00 - 18:00
  • UA
  • RU

Системи протипожежного захисту – чого очікувати

истеми протипожежного захисту

Можна довго сперечатися про те, наскільки вираз “перехід на вузьку європейську залізничну колію без зміни коліс” застосовний до нинішнього стану національної стандартизації та реалізації тих європейських і міжнародних стандартів, які вже прийнято. Водночас, прийняття будь-якого з таких стандартів, на нашу думку, це крок уперед, до цивілізованого світу. Отож, ринок системи протипожежного захисту-чогоочікувати.

“Порившись” на офіційному сайті Українського агентства зі стандартизації, можна побачити, що серед нормативних документів, які заплановано прийняти вже цього року, є EN 16763:2017 Services for fire safety systems and security systems (свідомо не даємо запропонований заявниками переклад, оскільки не цілком згодні з ним). Якщо не полінуватися і прочитати хоча б “Вступ” і “Сферу застосування” цього стандарту, то стає зрозуміло, що він встановлює вимоги щодо компаній (організацій, установ), які займаються виконанням робіт і наданням послуг, пов’язаних з системами протипожежного захисту і системами безпеки.

Прогноз на найближче майбутнє

Буде цей стандарт діяти одночасно з різного роду “ліцензійними умовами” та/або іншими нормативно-правовими актами чи замінить їх собою одразу або пізніше – наразі незрозуміло, але, так чи інакше, усім бажаючим працювати на ринку робіт і послуг, пов’язаних з системами протипожежного захисту і безпеки, рано чи пізно таки доведеться “підлаштовуватись” під його вимоги. Водночас, є принаймні одне “але”, пов’язане з цим документом: прийняти його заплановано методом “підтвердження”, тобто мовою оригіналу і без офіційного видання в Україні.

Інспектування об’єктів, які підлягаюсть капітальному ремонту

Як показує практика, в подібних випадках навіть придбати оригінальну (хоча б в електронному вигляді) версію документа іноді дуже складно. А якщо врахувати той факт, що й в Європі цей стандарт прийнято тільки що не “вчора”, (що зрозуміло з його умовної познаки), то очікувати його появи на кожному “прилавку” найближчим часом годі.

Яким чином користуватися документом за рівня знання іноземних мов пересічним громадянином без ризику невірного розуміння його положень – питання риторичне, яке, на жаль, стосується й решти подібних документів. Але це ми вже відійшли від предмету сьогоднішньої розмови.

Докладніше про сам документ

Стандарт складається з “Передмови”, “Вступу”, розділів “Сфера застосування”, “Терміни та визначення понять” і “Вимоги” та додатка А “Настанови щодо документації за етапами роботи”. У вступі вказується, що його розроблено з метою надання загальної уяви щодо мінімального рівня надання послуг та виконання робіт шляхом встановлення відповідних критеріїв для забезпечення можливості реалізації вимог Європейської Директиви 2006/123/ЕС “Послуги та роботи на внутрішньому ринку”. Користуватися ним потрібно разом зі стандартами, які встановлюють вимоги щодо систем протипожежного захисту, систем безпеки та їх компонентів.

Інспектуємо вогнезахисне обробляння, а також проектну документацію

У сфері застосування вказується, що стандарт встановлює мінімальні вимоги щодо виконавців, а також компетентності, знань та вмінь персоналу, що займається побудовою, проектуванням, монтуванням, пусконалагоджувальними роботами, перевіркою відповідності і підтриманням експлуатаційної придатності (технічним обслуговуванням) систем протипожежного захисту та/або систем безпеки, незалежно від того, надаються ці послуги та виконуються роботи на самому об’єкті захисту або в дистанційному режимі.

Серед систем протипожежного захисту названо системи пожежної сигналізації та оповіщування, стаціонарні системи пожежогасіння, а також системи протидимного захисту. До систем безпеки віднесено системи тривожної та охоронної сигналізації, контролю доступу, охорони периметру, а також системи відеоспостереження. Водночас, заявлено, що цей перелік не є вичерпним і що стандарт поширюється і на комбіновані системи. Не стосується він систем оповіщування населення і центрів приймання тривожних сповіщень.

Вимоги стандарту стосуються таких аспектів, пов’язаних з самими системами:

– побудова (задавання цілей захисту і сфери застосування систем виходячи з визначених ризиків і відомих обмежень);

– проектування;

– монтування;

– пусконалагоджувальні роботи;

– перевіряння відповідності;

– здавання в експлуатацію;

– підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування).

Інспектуємо системі автоматичного пожежогасіння та системі пожежної сигналізації

Нормативний документ встановлює вимоги також щодо компаній-виконавців робіт, надання послуг і виконання робіт за субпідрядом, персоналу, а також результатів виконання робіт і надання послуг.

Як показує досвід, найбільшого успіху в будь-якій справі досягає той, хто першим починає нею займатися. То ж радимо поквапитись і заздалегідь привести свою компанію у відповідність до сучасних європейських вимог. Ми готові і надати допомогу в “прочитанні” оригінального документа, і здійснити додаткові тлумачення його положень, і адаптувати компанію до вимог нового стандарту.

: