Пн - Пт 09:00 - 18:00
  • UA
  • RU

ДБН В.2.5-56:2014 СИСТЕМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ

системи протипожежного захисту

Як відомо, забезпечення пожежної безпеки в будівлях (системи протипожежного захисту) – одна з основних вимог основоположних нормативних документів у галузі будівництва, чи то національних, чи регіональних. Та й без цього не спричиняє заперечень, що людське життя – то найвища цінність, тож захист його, а також здоров’я від небезпечних чинників пожежі – задача не тривіальна.

Для чого ці будівельні норми?

Будівельні норми на всі об’єкти того або іншого призначення містять вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки, зокрема, пасивного й активного протипожежного захисту. Водночас, “вузька спеціалізація” подібних норм зазвичай не дає архітекторам, розробникам відповідних заходів і проектувальникам прийняти вірне рішення щодо систем протипожежного захисту, себто визначитися, які саме з них потрібні та якими вони мають бути. Для цього і розроблено ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту, який регламентує різновиди систем протипожежного захисту і встановлює загальні вимоги щодо них. Докладніші вимоги регламентовано стандартами щодо систем усіх видів, їх компонентів, а також використовуваних вогнегасних речовин. Забігаючи вперед зазначимо, що ці норми не є “талмудом” і користуватися ними як “інструментом” для вирішення відповідних задач повинні фахівці.

 

На які системи протипожежного захисту поширюються ДБН

ДБН В.2.5-56:2014 прийнято у 2014 році, пізніше було прийнято Зміну №1, наразі розроблюється Зміна №2, але самі ці зміни – це предмет окремої розмови. Поки що скажемо, що “революції” після прийняття Зміни №1 не сталося, і сфера застосування норм скільки-небудь суттєвих змін не зазнала.

На сьогоднішній день названі державні будівельні норми поширюються на проектування і монтування системи протипожежного захисту (СПЗ) об’єктів будівництва, а саме:

  • автоматичні системи пожежогасіння (АСПГ) та флегматизації (точніше, зниження концентрації кисню);
  • автономні системи пожежогасіння (СПГА);
  • системи пожежної сигналізації (СПС);
  • системи керування евакуюванням (в частині систем оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання (СО);
  • системи протидимного захисту (СПДЗ);
  • системи централізованого пожежного спостерігання (СЦПС);
  • диспетчеризацію СПЗ.

Відповідно до положень норм, необхідність обладнання об’єктів СПЗ залежно від їхнього призначення необхідно визначати відповідно до додатків А (“Перелік однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню автоматичними системами пожежної сигналізації та пожежогасіння, і тип системи передавання тривожних сповіщень”) та Б (“Будинки та приміщення, що підлягають обладнанню системами керування евакуюванням людей в частині систем оповіщення про пожежу та покажчиків напрямків евакуювання”).

 

Задача для інженера системи протипожежного захисту

Стосовно систем пожежної сигналізації та пожежогасіння в Додатку А вказано лише на необхідність/відсутність необхідності в оснащенні ними, а критерій фактично єдиний – площа об’єкта. На нашу думку, це, так би мовити, не зовсім коректно, але слід визнати, що на момент розроблення норм чогось кращого запропонувати було фактично неможливо.

Але ж якою має бути система пожежної сигналізації? Чи потрібні адресні компоненти або достатньо безадресних? На яких пожежних сповіщувачах краще зупинити вибір? Обладнання якого виробника потрібне для забезпечення найвищої ефективності функціонування системи і до кого звернутися щодо проектування і монтування? Якщо потрібно передбачати систему пожежогасіння, то яку вогнегасну речовину в ній використовувати? Чи потрібна автоматична система пожежогасіння або достатньо автономної системи модульного типу? Як вплине її спрацьовування на інші інженерні системи, технологічне обладнання чи людей, чи потрібно вживати додаткових заходів щодо мінімізації збитків та убезпечення людей на випадок спрацювання системи пожежогасіння (в тому числі хибного)? Перелік цих питань насправді то ширший, що глибше занурюватися в задачі, пов’язані з прийняттям відповідних рішень. Саме тому розробленням інженерно-технічних рішень щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкта та його протипожежного захисту (інжинірингом пожежної безпеки) повинен фахівець відповідної спеціалізації.

За великим рахунком, усе сказане стосується повною мірою й решти систем протипожежного захисту, тож більше не будемо зупинятися на цьому.

 

Типи систем протипожежного захисту

Поділ систем протипожежного захисту на типи, а також перелік інженерних систем і технологічного обладнання, які функціонально пов’язано з системами протипожежного захисту, регламентовано розділом 6 ДБН В.2.5-56. Системи протипожежного захисту як такі ми вже назвали, що ж стосується решти “інженерних систем” та “обладнання”, то до них віднесено блискавкозахист, пожежні ліфти, пожежні кран-комплекти, а також протипожежні двері, ворота, клапани, завіси (екрани) тощо.

Інформацію стосовно систем пожежної сигналізації викладено в розділі 7, де описано їх призначення та виконувані задачі, названо стандарти, яким мають відповідати компоненти систем, а також подано загальні настанови щодо вибирання пожежних сповіщувачів. Крім того, цей розділ містить інформацію про розміщення і розташування пожежних сповіщувачів різних видів (місця встановлення, висота розміщення, відстань між ними самими та від пожежних сповіщувачів до будівельних конструкцій та ін.). На додаток, подано загальну інформацію щодо розміщення пожежного приймально-контрольного приладу та взаємодії систем пожежної сигналізації з іншими системами протипожежного захисту, інженерними системами будинку і технологічним обладнанням.

Чи не “найцікавіший” (з нашої точки зору) розділ норм – це розділ 8 “Автоматичні системи пожежогасіння”, де подано класифікацію систем за видом вогнегасної речовини та іншими параметрами, регламентовано виконувані ними функції, а також викладено вимоги щодо систем залежно від використовуваної в них вогнегасної речовини. Викладена інформація, безперечно, дуже цінна, але зазвичай не дає вичерпних відповідей на питання починаючи з того, на якій саме системі зупинитися і закінчуючи тим, як вірно вибрати підрядника для виконання всіх видів робіт.

Неабияку увагу приділено системам керування евакуюванням, що цілком природньо: як вже відзначалося, будівля має забезпечити безпеку людини під час пожежі, що передбачає в тому числі можливість їх евакуювання без ризику неприпустимого впливу небезпечних чинників пожежі, які можуть спричинити травми, опіки, отруєння газоподібними продуктами згоряння і навіть смерть. Зокрема, унормовано загальні вимоги до систем, вимоги до сигналів оповіщення, розміщення оповіщувачів і гучномовців, поділ на зони оповіщення, вимоги до електроживлення та кабельних ліній, а також аварійного освітлення та покажчиків напрямку евакуювання.

Важливу роль у забезпечення безпеки людей під час пожежі відіграють системи протидимного захисту. Якщо спрощено, то їх основне призначення – це захист людей і тварин від газоподібних та аерозольних (диму) продуктів згоряння і високих температур, а також захист будівельних конструкцій, оздоблення, меблювання та технологічного обладнання під час пожежі (фактично від тих самих чинників). Передбачено можливість та необхідність захисту об’єктів системами димо- та тепловидалення (призначення зрозуміле з назви), а також систем підпору повітря і систем зі зниження тиску, задача яких – не допустити поширювання диму та гарячих газоподібних продуктів згоряння в захищувані приміщення і частини будівлі. Як водиться, встановлено орієнтовний перелік приміщень, які потрібно оснащувати такими системами та названо норми, якими потрібно користуватися під час їх побудови і проектування, решту ж питань віддано “на відкуп” інженерів і проектувальників.

Розділом 11 регламентовано вимоги до диспетчеризації систем протипожежного захисту, себто до координації, якщо так можна висловитися, їхнього функціонування. Мабуть, пояснення важливості цієї функції було б зайвим. Чимале значення мають також правильність побудови і належні конструкція та функціонування систем централізованого пожежного спостерігання, адже системи протипожежного захисту не завжди можуть (і не завжди призначені) для того, щоб впоратися з пожежею та всіма її проявами цілковито, часто-густо потрібне втручання пожежно-рятувальних підрозділів. Цим питанням призначено розділ 12. Що ж стосується функціонування систем протипожежного захисту безпосередньо, то на додаток до розділу 11 відповідні функції описано в розділі 13 “Електрокерування, контроль і сигналізація СПЗ на об’єктах”.

 

Між минулим і майбутнім

Наразі сподіваємося, що подана інформація була для вас цікава і корисна, і сподіваємося висвітлити ряд вищезгаданих аспектів докладніше вже найближчим часом. Можна було б сказати багато чого про всі види систем і положення додатків до ДБН В.2.5-56:2014, але в рамках однієї статті всього не опишеш. Основне, що нам хотілося б сказати – це те, що протипожежний захист будівель і споруд є надзвичайно важливим аспектом, пов’язаним з необхідністю пошуку відповідей на численні питання та вирішення сили-силенної задач. Для розв’язання цих задач, так само як будь-яких інших задач у будь-якій іншій сфері, потрібні фахівці відповідної спеціалізації, без участі яких успіх неможливий. Компанія ТОВ “ЦІА ШІЛД”, маючи таких фахівців та відповідні ліцензії, була б рада надати вам відповідні допомогу та послуги.