Пн - Пт 09:00 - 18:00
  • UA
  • RU

АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ

Інспектування автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій

Проводимо інспектування:

  • Інспектування технічної (проектної)  документації
  • Інспектування робіт з монтажу СРВНСО
  • Інспектування і перевірка відповідності технічного стану
  • Інспектування готовності до експлуатування систем
  • Інспектування під час експлуатації СРВНСО

   Автоматизована система раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення – це автоматизована система класу «людино-машина». В цих системах суміщено автоматичні процеси виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій, спостереження та оброблення інформації по поточному стану об’єктів та будівель, інженерних споруд, а також, мереж, що розташовані на територіях з ризиком прояву небезпечних природних явищ і процесів, оперативне надання користувачам фактичної та прогнозованої інформації, а також оповіщення (за необхідності) працівників та керівників об’єкта, відповідальних за стан техногенної безпеки, посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування і населення при безпосередній участі людини-оператора.

Призначення систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення, полягає у ранньому виявленні загрози виникнення надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних об’єктах, об’єктах підвищеної небезпеки, інших об’єктах відповідно до вимог нормативних документів та нормативно-правових актів, а також в оповіщенні обслуговуючого персоналу, населення, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування про виникнення такої загрози або про виникнення надзвичайної ситуації.

   Підставою для впровадження системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій на об’єктах підвищеної небезпеки є такі документи:

– стаття 53 Кодексу цивільного захисту України;
– п. 4.4.1 Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях (наказ МНС України від 15.08.2007 № 557, зареєстрований в Мін’юсті України 03.09.2007 за № 1006/14273);
– ДБН В.2.5-76:2014 «Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення»;
– Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення (наказ МНС України від 15.05.2006 № 288, зареєстрований в Мін’юсті України 05.07.2006 за № 785/12659).