Публікації

Страхування від пожежних ризиків: чи це дійсно “панацея”?

Страхування протипожежних ризиківПро що йде мова

Донедавна державний пожежний нагляд займався розробленням відповідних нормативних документів і контролював дотримання їх вимог, а компанії, які виконували ті чи інші роботи і послуги протипожежного призначення, повинні були мати ліцензії, видані вищевказаними органами пожежного нагляду. Зрозуміло, що з цією метою кандидати в ліцензіати мали довести свою відповідність ліцензійним умовам. Крім того, працівники державного пожежного нагляду брали участь у прийнятті системи протипожежного захисту в експлуатацію.

Оцінка відповідності: куди “дме вітер”?

Оцінка відповідностіСправи минулих днів

Після набуття Україною незалежності розпочався повільний процес формування власної нормативно-технічної бази щодо різноманітної продукції та послуг, який “потягнув” за собою і розроблення власних нормативно-правових актів, які б регулювали процеси оцінювання їх відповідності. Первинним трендом було розроблення здебільшого нормативних документів, які з тих чи інших причин видавалися “зручними” або такими, які можна було реалізувати “малою кров’ю”. Сперечатися на предмет того, добре це було чи погано, вже не є актуальним та доцільним. Так чи інакше, на нашу думку, упродовж цього часу було зроблено ряд важливих кроків уперед.

Актуальність проведення розрахунків пожежних ризиків на об’єктах

Розрахунок пожежних ризиківОстаннім часом в Україні слово “пожежні ризики” можна віднести до категорії часто згадуваних. Що ж таке ці ризики, як проводиться їх оцінювання (розрахунок) та з якою метою, – спробуємо розібратися у цій статті.

Вищезгадане слово має декілька значень, але зазвичай під ризиком розуміють добуток імовірності настання небажаної події на збиток від неї і зважаючи на його величину планують (вживають, планують вжити) заходів щодо його зниження або ж роблять висновок, що все начебто гаразд і можна спати спокійно. Іншими словами, ризик – це кількісна характеристика, але тут виникає наступне питання: як його оцінити (розрахувати).

Інспектування відповідності систем протипожежного захисту

Інспектування систем протипожежного захистуТРЕТІЙ НЕ ЗАЙВИЙ,

або про інспектування відповідності систем протипожежного захисту встановленим вимогам

Як відомо, в Україні чинні державні будівельні норми ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту, якими встановлено вимоги щодо побудови, проектування, монтування, приймання в експлуатацію, підтримання експлуатаційної придатності таких систем тощо. Нагадаємо, що до систем протипожежного захисту відносять системи пожежної сигналізації, системи пожежогасіння, системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, системи протидимного захисту, системи централізованого пожежного спостерігання і диспетчеризацію систем протипожежного захисту.

Нові норми визначення категорій приміщень, будинків, споруд

Нові норми визначення категорій приміщень, будинків, спорудЯк відомо, категорію виробничого, складського приміщення, будинку або зовнішньої установки за вибухопожежною та пожежною небезпекою вважають основним показником рівня їх пожежної небезпеки. Саме вона є основою для встановлення нормативних вимог щодо конструктивних та об’ємно-планувальних рішень, особливостей технологічного і допоміжного обладнання, а також забезпечення захисту об’єктів від пожеж та вибухів.

Зокрема, від категорії за вибухопожежною та пожежною небезпекою залежать (можуть залежати) ступінь вогнестійкості будинку, площі протипожежних відсіків, необхідність застосування вибухозахищеного обладнання, користування інструментом, що не утворює іскор під час ударів, а також потреба в улаштуванні систем протипожежного захисту, аварійної вентиляції, скидних будівельних конструкцій тощо.

Пожежний аутсорсинг

Пожежний аутсорсингВсе більшим попитом серед компаній на світовому ринку – і Україна не є виключенням з цього правила – користується послуга “пожежний аутсорсинг”. Під вказаним поняттям розуміється делегування (тобто, передача) частини або усієї сукупності обов’язків, пов’язаних з організацією та дотриманням пожежної безпеки на підприємстві, сторонній, так званої “зовнішній”, компанії.

Зростання “протипожежного” попиту є не просто популярним трендом сьогодення, а природною закономірністю: так, підприємець розуміє, що забезпечення дотримання належного протипожежного стану об’єкта з урахуванням специфіки такої сфери потребує і наявності відповідних спеціальних знань та навичок, які забезпечити внутрішнім потенціалом сама компанія у більшості випадків не в змозі. При цьому всьому пожежна безпека на будь-якому підприємстві є одним з ключових питань, адже у випадку нехтування нею збільшуються ризики виникнення пожежі, а отже – зростає загроза життю та/або здоров’ю людей і знищення/пошкодження майна.

Пожежний аудит – що це і для чого?

Проведення пожежного аудитуЦентр інспектування та аудиту “Шілд” пропонує послуги з проведення пожежного аудиту.
Під час проведення перевірок органами державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту часто виникають спірні питання щодо правомірності вимог, які висуваються до посадових осіб компанії або безпосередньо до самого об’єкта. Станом на сьогодні більшість компаній мають у своєму складі професійних юристів (або навіть цілі юридичні відділи чи департаменти). Однак з урахуванням специфіки сфери пожежної і техногенної безпеки під час будівництва або експлуатації об’єктів виникає чимало технічних питань, які вирішити без спеціальних знань в галузі пожежної безпеки неможливо.

Розрахунок часу евакуації людей

рахрахунок евакуації людей при пожежі“ЦІА Шілд” пропонує послуги проведення інженерних розрахунків. І серед них обов’язковим пунтом є розрахунок часу евакуації людей. Що це таке і як відбувається процес, ми зараз і розповімо.
Евакуація людей під час пожежі – це процес організованого самостійного руху людей назовні з приміщень, в яких присутня можливість впливу на них небезпечних факторів пожежі. Евакуацією людей також слід вважати несамостійне переміщення людей, що відносяться до маломобільних груп населення, що здійснюється обслуговуючим персоналом. Така евакуація здійснюється по шляхах евакуації через евакуаційні виходи.

Розрахунок категорійності приміщень

Розрахунок категорії приміщеньРозрахунок категорії приміщень – навіщо потрібен, як проводиться і які результати дає.

Розрахунок категорії приміщень є обов’язковою процедурою для усіх виробничих приміщень, для архівів, автостоянок, складів, лабораторій та ін. Не всі розуміють важливість проведення подібного разрахунку, тому в цій статті ми більш детально разкриємо це питання, та розповімо, що таке розрахунок категорії приміщень, а також які результати він дає і на що впливають результати розрахунку.

Теперь більш детально про сам розрахунок категорійності приміщень, за якими нормами проводиться, та як класифікується.

Конференція “ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У БУДІВНИЦТВІ ТА АРХІТЕКТУРІ”

Техническое регулирование в строительстве и архитектуреПредставники ТОВ «ЦІА «Шілд» взяли участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У БУДІВНИЦТВІ ТА АРХІТЕКТУРІ»

23 листопада 2016 року у приміщенні Київського Національного університету будівництва та архітектури (КНУБА) відбулося засідання ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У БУДІВНИЦТВІ ТА АРХІТЕКТУРІ».

Головував на засіданні Завідувач кафедри будівництва і архітектури Інституту інноваційної освіти КНУБА доктор технічних наук, доцент Максим Вікторович Омельяненко.

На конференції були заслухані, зокрема, доповіді:

кандидата технічних наук, професора Миколи Васильовича Корнієнка (КНУБА) на тему «Про необхідність коригування стандартів визначення несучої здатності паль в Україні»