Публікації

Коротко про інструкції у сфері пожежної безпеки

Інсрукція зпожежної безпекиЗагальний масштаб

Давно вже увійшло в “моду” розробляти так звані системи управління якістю згідно з вимогами міжнародних стандартів, які передбачають, окрім усього іншого, розподіл обов’язків. Але, якщо розібратися, нічого принципово нового останнім часом не сталося: посадові інструкції “вигадали” давно, і що чіткіше їх написано, то краще, як то кажуть, для справи. Те саме стосується і пожежної безпеки, обов’язки щодо забезпечення якої повинні бути відображені в посадових інструкціях, обов’язках і положеннях про підрозділ (див. П. 2 розділу II НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні).

Надалі за текстом Правил подано вимогу щодо встановлення на кожному об’єкті протипожежного режиму, що має бути затверджений наказом, інструкцією або іншим документом. Цей режим має включати в себе (будь ласка, наберіться терпіння):

Плани евакуації: коли вони потрібні і якими мають бути?

Розробка плану евакуації при пожежіНормативні вимоги

Мабуть, усі бачили вивішені на стінах плани евакуації в приміщенні, тому розповідати, які вони з себе, було б зайвим. Водночас, потрібні вони далеко не завжди. Так, п. 5 розділу ІІ НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні регламентує таке:

На об’єктах з постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб або таких, що мають хоча б одне окреме приміщення із одночасним перебуванням 50 і більше осіб (далі – об’єкти з масовим перебуванням людей), у будинках та спорудах (крім житлових будинків), котрі мають два поверхи і більше, у разі одночасного перебування на поверсі більше 25 осіб, а для одноповерхових – більше 50 осіб, мають бути розроблені і вивішені на видимих місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі.

Страхування від пожежних ризиків: чи це дійсно “панацея”?

Страхування протипожежних ризиківПро що йде мова

Донедавна державний пожежний нагляд займався розробленням відповідних нормативних документів і контролював дотримання їх вимог, а компанії, які виконували ті чи інші роботи і послуги протипожежного призначення, повинні були мати ліцензії, видані вищевказаними органами пожежного нагляду. Зрозуміло, що з цією метою кандидати в ліцензіати мали довести свою відповідність ліцензійним умовам. Крім того, працівники державного пожежного нагляду брали участь у прийнятті системи протипожежного захисту в експлуатацію.

Оцінка відповідності: куди “дме вітер”?

Оцінка відповідностіСправи минулих днів

Після набуття Україною незалежності розпочався повільний процес формування власної нормативно-технічної бази щодо різноманітної продукції та послуг, який “потягнув” за собою і розроблення власних нормативно-правових актів, які б регулювали процеси оцінювання їх відповідності. Первинним трендом було розроблення здебільшого нормативних документів, які з тих чи інших причин видавалися “зручними” або такими, які можна було реалізувати “малою кров’ю”. Сперечатися на предмет того, добре це було чи погано, вже не є актуальним та доцільним. Так чи інакше, на нашу думку, упродовж цього часу було зроблено ряд важливих кроків уперед.

Актуальність проведення розрахунків пожежних ризиків на об’єктах

Розрахунок пожежних ризиківОстаннім часом в Україні слово “пожежні ризики” можна віднести до категорії часто згадуваних. Що ж таке ці ризики, як проводиться їх оцінювання (розрахунок) та з якою метою, – спробуємо розібратися у цій статті.

Вищезгадане слово має декілька значень, але зазвичай під ризиком розуміють добуток імовірності настання небажаної події на збиток від неї і зважаючи на його величину планують (вживають, планують вжити) заходів щодо його зниження або ж роблять висновок, що все начебто гаразд і можна спати спокійно. Іншими словами, ризик – це кількісна характеристика, але тут виникає наступне питання: як його оцінити (розрахувати).

Інспектування відповідності систем протипожежного захисту

Інспектування систем протипожежного захистуТРЕТІЙ НЕ ЗАЙВИЙ,

або про інспектування відповідності систем протипожежного захисту встановленим вимогам

Як відомо, в Україні чинні державні будівельні норми ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту, якими встановлено вимоги щодо побудови, проектування, монтування, приймання в експлуатацію, підтримання експлуатаційної придатності таких систем тощо. Нагадаємо, що до систем протипожежного захисту відносять системи пожежної сигналізації, системи пожежогасіння, системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, системи протидимного захисту, системи централізованого пожежного спостерігання і диспетчеризацію систем протипожежного захисту.

Нові норми визначення категорій приміщень, будинків, споруд

Нові норми визначення категорій приміщень, будинків, спорудЯк відомо, категорію виробничого, складського приміщення, будинку або зовнішньої установки за вибухопожежною та пожежною небезпекою вважають основним показником рівня їх пожежної небезпеки. Саме вона є основою для встановлення нормативних вимог щодо конструктивних та об’ємно-планувальних рішень, особливостей технологічного і допоміжного обладнання, а також забезпечення захисту об’єктів від пожеж та вибухів.

Зокрема, від категорії за вибухопожежною та пожежною небезпекою залежать (можуть залежати) ступінь вогнестійкості будинку, площі протипожежних відсіків, необхідність застосування вибухозахищеного обладнання, користування інструментом, що не утворює іскор під час ударів, а також потреба в улаштуванні систем протипожежного захисту, аварійної вентиляції, скидних будівельних конструкцій тощо.

Пожежний аутсорсинг

Пожежний аутсорсингВсе більшим попитом серед компаній на світовому ринку – і Україна не є виключенням з цього правила – користується послуга “пожежний аутсорсинг”. Під вказаним поняттям розуміється делегування (тобто, передача) частини або усієї сукупності обов’язків, пов’язаних з організацією та дотриманням пожежної безпеки на підприємстві, сторонній, так званої “зовнішній”, компанії.

Зростання “протипожежного” попиту є не просто популярним трендом сьогодення, а природною закономірністю: так, підприємець розуміє, що забезпечення дотримання належного протипожежного стану об’єкта з урахуванням специфіки такої сфери потребує і наявності відповідних спеціальних знань та навичок, які забезпечити внутрішнім потенціалом сама компанія у більшості випадків не в змозі. При цьому всьому пожежна безпека на будь-якому підприємстві є одним з ключових питань, адже у випадку нехтування нею збільшуються ризики виникнення пожежі, а отже – зростає загроза життю та/або здоров’ю людей і знищення/пошкодження майна.

Пожежний аудит – що це і для чого?

Проведення пожежного аудитуЦентр інспектування та аудиту “Шілд” пропонує послуги з проведення пожежного аудиту.
Під час проведення перевірок органами державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту часто виникають спірні питання щодо правомірності вимог, які висуваються до посадових осіб компанії або безпосередньо до самого об’єкта. Станом на сьогодні більшість компаній мають у своєму складі професійних юристів (або навіть цілі юридичні відділи чи департаменти). Однак з урахуванням специфіки сфери пожежної і техногенної безпеки під час будівництва або експлуатації об’єктів виникає чимало технічних питань, які вирішити без спеціальних знань в галузі пожежної безпеки неможливо.

Розрахунок часу евакуації людей

рахрахунок евакуації людей при пожежі“ЦІА Шілд” пропонує послуги проведення інженерних розрахунків. І серед них обов’язковим пунтом є розрахунок часу евакуації людей. Що це таке і як відбувається процес, ми зараз і розповімо.
Евакуація людей під час пожежі – це процес організованого самостійного руху людей назовні з приміщень, в яких присутня можливість впливу на них небезпечних факторів пожежі. Евакуацією людей також слід вважати несамостійне переміщення людей, що відносяться до маломобільних груп населення, що здійснюється обслуговуючим персоналом. Така евакуація здійснюється по шляхах евакуації через евакуаційні виходи.