Пн - Пт 09:00 - 18:00
  • UA
  • RU
Інсрукція зпожежної безпеки
Загальний масштаб Давно вже увійшло в “моду” розробляти так звані системи управління якістю згідно з вимогами міжнародних стандартів, які передбачають, окрім усього іншого, розподіл обов’язків. Але, якщо розібратися, нічого принципово нового останнім часом не сталося: посадові інструкції “вигадали” давно, і що чіткіше їх написано, то краще, як то кажуть, для ...
Детальніше
Розробка плану евакуації при пожежі
Нормативні вимоги Мабуть, усі бачили вивішені на стінах плани евакуації в приміщенні, тому розповідати, які вони з себе, було б зайвим. Водночас, потрібні вони далеко не завжди. Так, п. 5 розділу ІІ НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні регламентує таке: На об’єктах з постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше ...
Детальніше
Страхування протипожежних ризиків
Про що йде мова Донедавна державний пожежний нагляд займався розробленням відповідних нормативних документів і контролював дотримання їх вимог, а компанії, які виконували ті чи інші роботи і послуги протипожежного призначення, повинні були мати ліцензії, видані вищевказаними органами пожежного нагляду. Зрозуміло, що з цією метою кандидати в ліцензіати мали довести свою ...
Детальніше
Оцінка відповідності
Справи минулих днів Після набуття Україною незалежності розпочався повільний процес формування власної нормативно-технічної бази щодо різноманітної продукції та послуг, який “потягнув” за собою і розроблення власних нормативно-правових актів, які б регулювали процеси оцінювання їх відповідності. Первинним трендом було розроблення здебільшого нормативних документів, які з тих чи інших причин видавалися “зручними” ...
Детальніше
Останнім часом в Україні слово “пожежні ризики” можна віднести до категорії часто згадуваних. Що ж таке ці ризики, як проводиться їх оцінювання (розрахунок) та з якою метою, – спробуємо розібратися у цій статті. Вищезгадане слово має декілька значень, але зазвичай під ризиком розуміють добуток імовірності настання небажаної події на збиток ...
Детальніше
Інспектування систем протипожежного захисту
ТРЕТІЙ НЕ ЗАЙВИЙ, або про інспектування відповідності систем протипожежного захисту встановленим вимогам Як відомо, в Україні чинні державні будівельні норми ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту, якими встановлено вимоги щодо побудови, проектування, монтування, приймання в експлуатацію, підтримання експлуатаційної придатності таких систем тощо. Нагадаємо, що до систем протипожежного захисту відносять системи пожежної сигналізації, ...
Детальніше
Нові норми визначення категорій приміщень, будинків, споруд
Як відомо, категорію виробничого, складського приміщення, будинку або зовнішньої установки за вибухопожежною та пожежною небезпекою вважають основним показником рівня їх пожежної небезпеки. Саме вона є основою для встановлення нормативних вимог щодо конструктивних та об’ємно-планувальних рішень, особливостей технологічного і допоміжного обладнання, а також забезпечення захисту об’єктів від пожеж та вибухів. Зокрема, ...
Детальніше
Пожежний аутсорсинг
Все більшим попитом серед компаній на світовому ринку – і Україна не є виключенням з цього правила – користується послуга “пожежний аутсорсинг”. Під вказаним поняттям розуміється делегування (тобто, передача) частини або усієї сукупності обов’язків, пов’язаних з організацією та дотриманням пожежної безпеки на підприємстві, сторонній, так званої “зовнішній”, компанії. Зростання “протипожежного” ...
Детальніше
Проведення пожежного аудиту
Центр інспектування та аудиту “Шілд” пропонує послуги з проведення пожежного аудиту. Під час проведення перевірок органами державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту часто виникають спірні питання щодо правомірності вимог, які висуваються до посадових осіб компанії або безпосередньо до самого об’єкта. Станом на сьогодні більшість компаній ...
Детальніше
рахрахунок евакуації людей при пожежі
“ЦІА Шілд” пропонує послуги проведення інженерних розрахунків. І серед них обов’язковим пунтом є розрахунок часу евакуації людей. Що це таке і як відбувається процес, ми зараз і розповімо. Евакуація людей під час пожежі – це процес організованого самостійного руху людей назовні з приміщень, в яких присутня можливість впливу на них ...
Детальніше